Utopia - the magical world - Palash's Gallery

The beautiful Two Moriri at its best!!

TSO MORIRI, LADAKH, J&K, INDIA | AUG 2016

tsomoririLadakhroadtrip